İzmir Haberleri, Son Dakika İzmir Haberleri

2021/39 Sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARIİl Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesinde yazılı üyelerin katılımı ile İzmir Valisi Yavuz Selim KÖŞGER başkanlığında toplanmıştır. Yapılan toplantıda, 1593 sayılı Kanununun 27 ve 72. maddeleri uyarınca, aşağıdaki kararlar alınmıştır.İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 01. 06. 2021 tarihli ve 8878 sayılı Genelgesinde; dönemsel açıdan zorunluluk taşıyan spor kulüplerinin genel kurulları hariç olmak üzere sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerin 15 Haziran 2021 tarihine kadar ertelenmesi gerektiği bildirilmiştir.Öte yandan, Haziran ayı içerisinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan Pazar günlerinde genel kurul yapılmasına yönelik bazı barolar tarafından başvurular yapıldığı görülmektedir.1136 sayılı Avukatlık Kanununun Ek Madde 3’de?’Seçim yapılacak genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce, baro seçimleri için levhaya kayıtlı (…) avukatlar, Türkiye Barolar Birliği seçimleri için de genel kurula barolarca seçilen asıl ve yedek delegeler ile doğal delegeleri belirleyen liste, toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazı ile birlikte üç nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanı olan hakime verilir. (…) Toplantı tarihleri, gündemde yer alan diğer konular göz önünde bulundurularak görüşmelerin bitimine göre seçimlerin ilçe seçim kurulu başkanının gözetiminde yapılması sağlanır. Üye sayısı dörtyüzü aşan barolarda görüşmeler cumartesi günü sonuçlandırılır ve seçimlere pazar günü dokuzda başlanır ve oy verme işi saat onyedide sona erer. ‘ hükmü yer almaktadır.Yukarıdaki Kanun maddesi uyarınca üye sayısı 400’den fazla olan barolar için seçim sürecinin iki günü kapsamasının (cumartesi ve pazar) ve seçimlerin de pazar gününde yapılmasının zorunluluğu gerekçe gösterilerek bazı baro yönetimlerince Haziran ayında seçim yapılmak istenilse de, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 11. 06. 2021 tarihli ve 9581 sayılı Genelgesi doğrultusunda;1- İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 01. 06. 2021 tarihli ve 8878 sayılı Genelgesinde, 15 Haziran 2021 tarihine kadar spor kulüpleri hariç STK, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (üst birlikleri dahil), sendikalar, birlikler ve kooperatiflerin genel kurulları dahil geniş katılımlı etkinliklerinin ertelenmesi gerektiği bildirilmiş olup bu doğrultuda Baro genel kurullarının da 15 Haziran 2021 tarihine kadar ertelenmesine,2- 15 Haziran 2021 tarihinden itibaren üye sayısı 400’ün altındaki Baroların? Pazar günleri hariç diğer günlerde genel kurullarını (salgın tedbirlerine uygun şekilde) yapabilmelerine,3- Üye sayısı 400’ün üzerindeki Baroların ise? Avukatlık Kanununun Ek Madde 3 hükümlerine göre Cumartesi ve Pazar günlerini kapsayacak şekilde iki gün yapmaları gereken genel kurullarını 26-27 Haziran 2021 Cumartesi ve Pazar günlerinden itibaren yapabilmelerine, belirtilen tarihten sonra Pazar günleri için sokağa çıkma kısıtlaması tedbirinin sürdürülmesi halinde baro seçimlerine katılacak olan ve oy verme hakkı bulunan avukatlar ile diğer seçim görevlilerinin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddeleri uyarınca İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının ivedilikle alınmasına, konu ile ilgili olarak yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde gerekli planlamanın yapılarak uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Bir önceki yazımız olan Son dakika haber: İzmir'de iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü başlıklı makalemizde 3. Sayfa, İzmir ve Jandarma hakkında bilgiler verilmektedir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir